Stephans Leesadviezen

Beste bezoeker,

Mijn studenten hebben me in de afgelopen jaren herhaadelijk gevraagd om een lijst met leesadviezen op te stellen, in het bijzonder met boeken die mij inspireerden. I kan niet beloven dat de volgende boeken voor u zo veel zullen betekenen als voor mij, maar ik deel mijn aanbevelingen graag met u: (Op dit moment alleen in het Engels beschikbaar.)

“Stephans Leesadviezen” verder lezen

Succesvol bezwaar tegen NWO: Rechter kent Veni-subsidie toe

Bestuursorgaan riskeerde bijna €12 miljoen schade. Rechters moesten herhaaldelijk ingrijpen en beslissingen vernietigen. Onderzoeker kreeg alsnog €250.000 toegekend. Rijksambtenaren informeerden staatsraden, rechters en onderzoeker doorgaans onjuist. Ministerie en bestuur zagen geen aanleiding om in te grijpen. Bestuur stuurt in plaats daarvan steeds meer juristen en externe advocaten naar hoorzittingen.

“Succesvol bezwaar tegen NWO: Rechter kent Veni-subsidie toe” verder lezen

Onafhankelijk kritisch sinds 2005

Stephan Schleim is Universitair Hoofddocent Theoretische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van verschillende boeken over filosofie, psychologie en de neurowetenschappen. Hij voerde tevens meerdere onderzoeksprojecten over de theorie en ethiek van de neurowetenschappen uit. Zijn onderzoek richt zich vooral op de vooronderstellingen, waaronder wetenschappelijke kennis geproduceerd en gecommuniceerd wordt.

Contact via e-mail: academia at schleim punt info (universiteit), anders stephan at schleim punt email

Privacy: Ik verzamel hier geen persoonsgegevens. Het webhosting-bedrijf stelt alleen algemene en geanonimiseerde statistieken op.

Lees verder voor een korte levensloop.

“Onafhankelijk kritisch sinds 2005” verder lezen