Persbericht: NWO misbruikt belastinggeld en dient te worden hervormd of afgeschaft

Bestuursorgaan riskeerde bijna €12 miljoen schade. Rechters moesten herhaaldelijk ingrijpen en beslissingen vernietigen. Onderzoeker kreeg alsnog €250.000 toegekend. Rijksambtenaren informeerden staatsraden, rechters en onderzoeker doorgaans onjuist. Ministerie en bestuur zagen geen aanleiding om in te grijpen. Bestuur stuurt in plaats daarvan steeds meer juristen en externe advocaten naar hoorzittingen.

“Persbericht: NWO misbruikt belastinggeld en dient te worden hervormd of afgeschaft” verder lezen

Stephans Leesadviezen

Beste bezoeker,

Mijn studenten hebben me in de afgelopen jaren herhaadelijk gevraagd om een lijst met leesadviezen op te stellen, in het bijzonder met boeken die mij inspireerden. I kan niet beloven dat de volgende boeken voor u zo veel zullen betekenen als voor mij, maar ik deel mijn aanbevelingen graag met u: (Op dit moment alleen in het Engels beschikbaar.)

“Stephans Leesadviezen” verder lezen