Onafhankelijk kritisch sinds 2005

Stephan Schleim is Universitair Hoofddocent Theoretische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van verschillende boeken over filosofie, psychologie en de neurowetenschappen. Hij voerde tevens meerdere onderzoeksprojecten over de theorie en ethiek van de neurowetenschappen uit. Zijn onderzoek richt zich vooral op de vooronderstellingen, waaronder wetenschappelijke kennis geproduceerd en gecommuniceerd wordt.

Contact via e-mail: academia at schleim punt info (universiteit), anders stephan at schleim punt email

Privacy: Ik verzamel hier geen persoonsgegevens. Het webhosting-bedrijf stelt alleen algemene en geanonimiseerde statistieken op.

Lees verder voor een korte levensloop.

“Onafhankelijk kritisch sinds 2005” verder lezen